با ماشین حساب، خرید اقساطی خود را برآورد کنید. pic

بعد از انجام محاسبات از اینجا درخواست خود را ثبت کنید!

ثبت درخواست خرید اقساطی pic

ماشین حساب

ماه

چک

تعداد ماه را انتخاب کنید ...
0
0
pic

سوالات متداول

pic
pic

خیر. تنها با داشتن چک صیادی به نام شخص متقاضی فروش انجام می‌شود.

بله. می توانید هر مبلغ دلخواهی را به عنوان پیش پرداخت در نظر بگیرید ولی حداقل مبایست یک چهارم مبلغ فاتور یا بیشتر باشد.کمتر از یک چهارم امکان پذیر نیست.

سقف خرید تماما به مدارک مثبته اعتباری که متقاضی ارائه میدهد، دارد و هیچ سقف از پیش تعیین شده ای برای افراد وجود ندارد.به عنوان مثال متقاضی که مدارک درآمدی ماهیانه سه میلیون تومان ارائه می دهد سقفی بیشتر از ده میلیون تومان دریافت نخواهد کرد.

همه ی افراد امکان ثبت نام را دارند. اما پذیرش درخواست ثبت نام در مرحله ی اول اعتبارسنجی، برای تمام متقاضیان اتفاق نمی افتد و نیازمند داشتن شغل قابل قبول، درآمد مشخص ، حساب بانکی معتبر بدون سابقه چک برگشتی یا معوقات بانکی و داشتن گردش حساب متناسب با میزان حقوق و خرید است.

شما به تعداد بی نهایت می توانید خرید اقساطی از سامانه تقسیط داشته باشید ولی انجام هر خرید بعدی ملزم به تسویه خرید قبلی است.در صورتی که متقاضی تعهدات باقیمانده داشته باشد نمی تواند از سامانه تقسیط مجددا خرید کند.